Lempeä Äitiys -valmennus

Lempeä Äitiys -valmennus

Yksilöllinen Lempeä Äitiys -valmennus on tarkoitettu sinulle, joka kaipaat tukea tai muutosta erilaisissa äitiyteen liittyvissä asioissa. Valmennus sopii äideille, äideiksi haluaville, synnyttäneille. Valmennuksen lähtökohtana voi myös olla synnytyskokemus tai synnytyspelko.

Valmennuksen keskiössä on äiti, jolle haluan antaa aidon, lempeän ja läsnäolevan kohtaamisen ja kuulluksi tulemisen kokemuksen.

Valmennuksessa keskustelemme luottamuksellisesti äitiyteen liittyvistä unelmista, toiveista ja tavoitteista. Lempeä Äitiys valmennus perustuu ratkaisukeskeisen valmennuksen periaatteisiin kätilön ammattitaidolla. Keskipisteenä ovat valmennettavan omat oivallukset, jolloin on mahdollista löytää itselle parhaimmat ratkaisut. Valmennuksessa etenemme kohti toiveita ja tavoitteita omia voimavaroja ja vahvuuksia hyödyntäen.

Valmennus keskittyy nykyhetkeen, muutokseen ja toivetilaan. Ratkaisukeskeisessä valmentamisessa huomio keskitetään ongelmien sijaan siihen, mitä kohti halutaan mennä ja mitä halutaan saavuttaa.

Lempeä Äitiys valmennuksen avulla sinun on mahdollista:

 • Kirkastaa äitiyteen liittyviä toiveita ja tavoitteita
 • Lisätä omia vahvuuksia ja voimavaroja
 • Löytää uusia näkökulmia äitiyteen ja tämänhetkiseen tilanteeseen
 • Lisätä äitien kokonaisvaltaista hyvinvointia
 • Oivaltaa uusia tapoja, joilla voit muuttaa ajatuksia ja uskomuksia itse asettamasi tavoitteen saavuttamiseksi.
 • Saada lisää työkaluja arkeen ja jaksamiseen

Lempeä Äitiys valmennuksessa käytetään menetelminä

 • Arvostavaa kuuntelua
 • Erilaisia eteenpäin vieviä äitiyteen liittyviä kysymyksiä
 • Äitiyteen / Synnytykseen liittyviä unelma /voimavarakarttoja
 • Kirjeiden kirjoittamista itselle, puolisolle, kätilölle, joiden avulla kirkastat omia toiveita ja tavoitteita
 • Asteikkotehtäviä, joiden avulla havainnollistat paremmin nykyhetken, tavoitteesi sekä ”pienet askeleet” siinä välillä, joiden avulla etenet kohti toivetilaasi / tavoitetta
 • NLP harjoituksissa voidaan käsitellä mm. äitiyteen liittyviä uskomuksia ja niiden purkamista, mielikuva harjoituksia, voimavarojen ankkurointia
 • Hengitys- /rentoutumisharjoituksia

Lempeä Äitiys -valmennuksen Ensikäynti 90min / 120e ,  jatkokäynnit 60min / 95e